Meteen naar de inhoud

Word lid

Formulier wordt geladen ...

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Ondergetekende machtigt hierbij, tot wederopzegging, SV Meesterlijk om van zijn/haar hieronder genoemde rekening automatisch af te schrijven: de contributie over het betreffende jaar en eventueel aanvullende producten/diensten.

Het verschuldigde bedrag van €15,- zal medio oktober ieder jaar worden afgeschreven tot opzegging van het lidmaatschap.

Indien niet akkoord met een afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij je bank worden ingediend. Intrekken van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan:

Secretariaat SV Meesterlijk

Kapittelweg 35, 6525 EN

Nijmegen

Privacy verklaring